Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

Volg ons op

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook

Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook
Mobiel menu

Maak een afspraak met onze experten

Icoon sluiten

Wenst u graag een afspraak te maken? Vul onderstaand contactformulier in of contacteer ons rechtstreeks via +32(0) 50 31 50 55.

  Tabel fiscale kerngetallen

  Aanslagjaar 2022Aanslagjaar 2021Aanslagjaar 2020
  Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomstennog niet gekend4,60 4,57
  Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomennog niet gekend (aj 2021 in de OV, aj 2022 in de PB)1,8492 (aj 2020 in de OV, aj 2021 in de PB)1,8230 (aj 2019 in de OV, aj 2020 in de PB)
  Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming
  a) verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders
  - voor verwarmingnog niet gekend2.060,00 EUR2.030,00 EUR
  - voor elektriciteitnog niet gekend1.030,00 EUR1.010,00 EUR
  b) verleend aan andere verkrijgers
  - voor verwarmingnog niet gekend930,00 EUR910,00 EUR
  - voor elektriciteitnog niet gekend460,00 EUR460,00 EUR
  Tarief notionele interestaftrekgrote vennooschappen 0% kleine vennootschappen 0,34%grote vennooschappen 0% kleine vennootschappen 0,408%op het bijkomend eigen vermogen t.o.v. het voortschrijdend gemiddelde van de 5 vorige belastbare tijdperken max. 0,726% voor grote en max. 1,226% voor kleine vennootschappen
  InvesteringsaftrekEénmalige investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  Aard van de investering:
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca) (optie voor 25%)
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (optie voor 25%)
  - Geen investeringsaftrek voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen
  - 25% voor andere investeringen

  Gespreide investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  10,5% voor de gespreide gewone investeringsaftrek als er minder dan 20 werknemers tewerkgesteld worden
  20,5% voor de gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, ongeacht het aantal werknemers

  Eénmalige investeringsaftrek voor vennootschappen:
  Alle vennootschappen:
  - 13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca) (optie 25% voor kleine vennootschappen)
  - 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

  KMO's:
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (optie 25%)
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (optie 25%)
  - 25% voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa

  Vennootschappen die uitsluitend winst uit scheepvaart verkrijgen:
  - 30% voor investeringen in zeeschepen

  Gespreide investeringsaftrek voor vennootschappen:
  - 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling
  Eénmalige investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  Aard van de investering:
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca) (optie 25% investeringen vanaf 12 maart 2020)
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (optie 25% investeringen vanaf 12 maart 2020)
  - Geen investeringsaftrek voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen
  - 8% voor 12 maart 2020 voor andere investeringen
  - 25% vanaf 12 maart 2020 voor andere investeringen

  Gespreide investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  10,5% voor de gespreide gewone investeringsaftrek als er minder dan 20 werknemers tewerkgesteld worden
  20,5% voor de gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, ongeacht het aantal werknemers

  Eénmalige investeringsaftrek voor vennootschappen:
  Alle vennootschappen:
  - 13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca) (optie 25% voor kleine vennootschappen investeringen vanaf 12 maart 2020)
  - 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

  KMO's:
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (optie 25% investeringen vanaf 12 maart 2020)
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (optie 25% investeringen vanaf 12 maart 2020)
  - 8% voor 12 maart 2020 voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa
  - 25% vanaf 12 maart 2020 voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa

  Vennootschappen die uitsluitend winst uit scheepvaart verkrijgen:
  - 30% voor investeringen in zeeschepen

  Gespreide investeringsaftrek voor vennootschappen:
  - 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling
  Eénmalige investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  Aard van de investering:
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen
  - Geen investeringsaftrek voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen
  - 20% voor andere investeringen

  Gespreide investeringsaftrek voor natuurlijke personen:
  10,5% voor de gespreide gewone investeringsaftrek als er minder dan 20 werknemers tewerkgesteld worden
  20,5% voor de gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, ongeacht het aantal werknemers

  Eénmalige investeringsaftrek voor vennootschappen:
  Alle vennootschappen:
  - 13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)
  - 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

  KMO's:
  - 20,5% voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen
  - 13,5% voor investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie
  - 20% voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa

  Vennootschappen die uitsluitend winst uit scheepvaart verkrijgen:
  - 30% voor investeringen in zeeschepen

  Gespreide investeringsaftrek voor vennootschappen:
  - 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling
  Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting)45.000,00 EUR45.000,00 EUR45.000,00 EUR
  Debetinterest op rekening-courantnog niet gekendnog niet gekend8,78%
  Aftrek van restaurantkosten69 %69 %69 %
  Aftrek relatiegeschenken50 %50 %50 %
  Aftrek brandstofkostenDe aftrekbeperking is in functie van de CO²-uitstoot: 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal graam CO² per kilometer) Coëfficiënt 1 = voor personenwagens met een dieselmotor en dieselvarianten, zoals bijvoorbeeld hybride diesels Coëfficiënt 0,90 = personenwagens op aardgas die kleiner is dan 12 fiscale PK Coëfficiënt 0,95 = voor personenwagens met een andere motor. Het uitgerekende tarief kan niet kleiner zijn dan 50% en niet groter dan 100 % Voor CO²-uitstoot van minimum 200 gr CO²-uitstoot per kilometer bedraagt de aftrek 40 %.De aftrekbeperking is in functie van de CO²-uitstoot: 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal graam CO² per kilometer) Coëfficiënt 1 = voor personenwagens met een dieselmotor en dieselvarianten, zoals bijvoorbeeld hybride diesels Coëfficiënt 0,90 = personenwagens op aardgas die kleiner is dan 12 fiscale PK Coëfficiënt 0,95 = voor personenwagens met een andere motor. Het uitgerekende tarief kan niet kleiner zijn dan 50% en niet groter dan 100 % Voor CO²-uitstoot van minimum 200 gr CO²-uitstoot per kilometer bedraagt de aftrek 40 %.75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
  VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer6/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 84 g/km en voor benzine met uitstoot van 102 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.360,006/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 91 g/km en voor benzine met uitstoot van 111 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.360,006/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 88 g/km en voor benzine met uitstoot van 107 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.340,00
  VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement60,00 EUR60,00 EUR60,00 EUR
  VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc, laptop en randapparatuur72,00 EUR72,00 EUR72,00 EUR
  VAA tablet, smartphone of gsm36,00 EUR36,00 EUR36,00 EUR
  VAA telefoon abonnement48,00 EUR48,00 EUR48,00 EUR
  Vrijgesteld bedrag pc-privé910,00 EUR910,00 EUR900,00 EUR
  Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer410,00 EUR410,00 EUR410,00 EUR
  Vrijgesteld bedrag loonbonus2.968,00 EUR2.968,00 EUR2.942,00 EUR
  Pensioensparenmax. 990,00 EUR - belastingvermindering 30% max. 1.270,00 EUR - belastingvermindering 25%max. 990,00 EUR - belastingvermindering 30% max. 1.270,00 EUR - belastingvermindering 25%max. 980,00 EUR - belastingvermindering 30% max. 1.260,00 EUR - belastingvermindering 25%
  PWA of dienstencheques per belastingplichtige20% op maximaal 1.520,00 euro20% op maximaal 1.520,00 euro30% op maximaal 1.500,00 euro
  Kosten eigen aan de werkgeverTot 30/06/2021Tot 30/06/2021Tot 30/06/2020
  Kilometervergoeding0,3542 EUR/km0,3542 EUR/km0,3653 EUR/km
  vanaf 01/07/2020
  0,3542 EUR/km
  Gemiddelde brandstofprijs:nog niet gekend
  Benzine 95 Ron E 101,34921,4733
  Benzine 98 Ron E 101,38611,5401
  Diesel B71,36791,5215
  LPG0,46840,5101
  Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer0,24 EUR/km0,24 EUR/km0,24 EUR/km
  Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot van toepassing in de vennootschapsbelasting
  CO2-uitstoot dieselCO2-uitstoot benzineAftrek %
  < 60 g< 60 g100 %
  > 60 tot 105 g> 60 tot 105 g90 %
  < 105 tot 115 g< 105 tot 125 g80 %
  > 115 tot 145 g> 125 tot 155 g75 %
  > 145 tot 170 g> 155 tot 180 g70 %
  > 170 tot 195 g> 180 tot 205 g60 %
  > 195 g of geen CO2 gekend> 205 g of geen CO2 gekend50 %

  Vanaf aanslagjaar 2021

  – 40% indien uitstoot van 200 gram of meer
  – in alle andere gevallen : 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram)
  waarbij de coëfficiënt wordt vastgesteld op :
  – 1 voor voertuigen met een dieselmotor;
  – 0,95 voor voertuigen met een andere motor;
  – 0,90 voor voertuigen met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkracht.

  Dit tarief kan niet lager zijn dan 50%, noch hoger zijn dan 100% en bedraagt minimum 75% voor de m.b.t. het gebruik van vóór 1.1.2018 aangeschafte voertuigen (natuurlijke personen).

  © 2021 – Fiduciaire Ryckeman | IAB-lid: 2204473N64 | Privacybeleid | Disclaimer

  Webdesign Weblounge