Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

Volg ons op

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook

Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook
Mobiel menu

Maak een afspraak met onze experten

Icoon sluiten

Wenst u graag een afspraak te maken? Vul onderstaand contactformulier in of contacteer ons rechtstreeks via +32(0) 50 31 50 55.

  Nieuws

  Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

  Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

  Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vrijwillig van afwijken. Grote ondernemingen kunnen vaak veel ruimere betalingstermijn bekomen (afdwingen volgens sommigen). Maar vanaf 29 april 2020 zit daar een maximum van 60 dagen op.

  Kmo versus grote onderneming

  De nieuwe wet voert een maximale betalingstermijn in van 60 dagen. Dit heeft drie gevolgen:

  De standaard betalingstermijn voor handelstransacties blijft zoals voorheen 30 dagen. Als u dus geen bijzondere afspraken heeft gemaakt over de betalingstermijn moet uw schuldeiser u dus binnen 30 dagen betalen.

  Net zoals voorheen mogen bedrijven onbeperkt andere termijnen afspreken.

  Enkel in de situatie waarbij de kmo de schuldeiser is en de schuldenaar een grote onderneming kan de afgesproken handelstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

  Samengevat

  Schuldeiser = kmo:

  schuldenaar = kmo => afspraak (of 30 dagen)

  schuldenaar = grote onderneming => afspraak (max. 60 dagen) (of 30 dagen)

  Schuldeiser = grote onderneming:

  schuldenaar = kmo => afspraak (of 30 dagen)

  schuldenaar = grote onderneming => afspraak (of 30 dagen)

  Kmo

  Een betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de schuldenaar de factuur ontving. Als die datum niet vastligt, dan begint de termijn te lopen vanaf de levering. De 60-dagen beperking geldt dus enkel als de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar een grote onderneming. We moeten naar de vennootschapswetgeving kijken om te oordelen of de partijen aan de ene of de andere kwalificatie voldoen.

  We hebben te maken met een kmo als de betrokken onderneming (vennootschap of zelfstandige) niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  gemiddeld (op jaarbasis) maximaal 50 werknemers

  jaaromzet (exclusief btw) van maximaal 9.000.000 euro

  balanstotaal van maximaal 4.500.000 euro

  De onderneming die 2 of 3 van deze criteria overschrijdt, is een grote onderneming.

  U moet zich plaatsen op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst om te oordelen of criteria werden overschreden. Als meer dan 1 criterium wordt overschreden nadat de overeenkomst werd gesloten, dan heeft dat geen impact op de toepassing van het maximum van 60 dagen.

  Sanctie

  Als de grens van 60 dagen niet wordt gerespecteerd, dan wordt het beding als niet geschreven beschouwd. U valt dan terug op de wettelijke termijn. Die termijn bedraagt 30 dagen. In principe beginnen er daarna interesten te lopen.

  De overheid

  Als uw schuldenaar de overheid is, geldt in principe ook de 30 dagen-termijn. U kan wel een andere termijn overeenkomen maar ook dan geldt een maximum van 60 dagen.

  Vanaf wanneer?

  De wet die dit maximum invoerde, dateert al van mei 2019 maar de nieuwe regel treedt pas in werking op 29 april 2020.

  © 2021 – Fiduciaire Ryckeman | IAB-lid: 2204473N64 | Privacybeleid | Disclaimer

  Webdesign Weblounge