Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

Volg ons op

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook

Bel ons op +32(0) 50 31 50 55

 • Volg Fiduciaire Ryckeman op Facebook
Mobiel menu

Maak een afspraak met onze experten

Icoon sluiten

Wenst u graag een afspraak te maken? Vul onderstaand contactformulier in of contacteer ons rechtstreeks via +32(0) 50 31 50 55.

  Nieuws

  Een pakket fiscale en sociale maatregelen in de programmawet

  Een pakket fiscale en sociale maatregelen in de programmawet

  Elk jaar – rond de jaarwisseling – dient de federale regering een programmawet in bij de eindejaarsbegroting. Deze wet bevat bepalingen die nodig zijn om de begroting van het komende jaar te realiseren. Welke fiscale en sociale maatregelen mag u als ondernemer verwachten in 2023? Een beknopt overzicht.

  Fiscale maatregelen

  In de programmawet van 26 december 2022 springen de volgende fiscale maatregelen in het oog:

  Een hervorming van het stelsel van auteursrechten

  De afschaffing van de aftrek voor risicokapitaal (NIA)

  Een beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen

  Een tijdelijke aanpassing van de korf in de vennootschapsbelasting van 70 naar 40 procent

  Een gewijzigde berekening van de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) op royalty’s

  Een wettelijke verankering en verlenging van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en zelfstandigen.

  Sociale maatregelen

  Ook op vlak van tewerkstelling zijn sinds 1 januari 2023 enkele opvallende nieuwe maatregelen van kracht:

  Een verlaging van de RSZ-werkgeversbijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 en uitstel van de RSZ-bijdragen in het derde en vierde kwartaal

  De invoering van een sociale bijdrage, te betalen in geval van overmatig gebruik van opeenvolgende tijdelijke dagcontracten

  De afschaffing van de terugbetaling van de outplacementvergoeding (in specifieke gevallen)

  De invoering van een aanwervingspremie als u als werkgever langdurig zieke werknemers in dienst neemt 

  Een hogere activeringsbijdrage voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  Een ruimere toepassing van de regeling van flexi-jobs, bijvoorbeeld in de sportsector, podiumkunsten, bioscopen en (voor ondersteunende functies) in de gezondheidszorg.

  De komende maanden gaan we dieper in op enkele van deze nieuwe maatregelen.


  © 2021 – Fiduciaire Ryckeman | IAB-lid: 2204473N64 | Privacybeleid | Disclaimer

  Webdesign Weblounge